La Stejari Residence

Etichetăstatuie todirut

Unde Todiruţ nu e, nimic nu e 4

Închiderea Combinatului Siderca este o mare pierdere. Şi nu doar pentru miile de muncitori care îşi câştigau existenţa la Combinatul Siderurgic din Călăraşi, ci şi pentru ultimul descălecător în urbea de pe malul braţului Borcea.